Kategoritexter – Vanlig SEO-miss hos E-handlarna

Jag heter Johan Hummelgård och driver skribentföretaget Skribentus. Fick förfrågan om jag vill gästblogga här och då med fokus på text ur något perspektiv. Därför bjuder jag på ett problem som jag sett hos flera företag jag skrivit text åt. Ett problem som framförallt E-butiker bör titta extra på då det är de som förlorar på felet mest.

 

Att skriva text är viktigt – men även var man placerar den

 

Det är mycket ofta som SEO-kunniga lyfter fram hur viktigt det är att se över den text som används på företagets hemsida. Detta inte minst när det kommer till E-butiker där många gör exakt samma fel. Med andra ord att de tar text direkt från leverantörens hemsida (ej unik text) samt att de inte tänker över nyckelord inför varje text. Det är däremot mer sällan som det lyfts upp var man bör ha text och var många just missar att ha en text.

Att ha en genomarbetad text på websidan är viktigt – men även var på sidan som texten placeras.

 

Produkttext är viktigt…

 

Under våren 2016 har jag sakta påbörjat med att uppdatera produkttexter hos trädgårdsföretaget Söderströms Skog och Trädgård. För att påvisa vikten av att jobba med rätt text genomförde jag själv ett experiment där exakt samma produkt lades upp på två domäner samtidigt. På Söderströms fick de lägga upp texten på samma sätt som de tidigare gjort (text tagen från leverantör) och jag valde på min sida lövblås.se att lägga upp texten med tydligare inriktning mot sökordet (samt valde title och Description utifrån det). Samma dag publicerades alltså två texter på olika domäner som bägge ville sälja samma specifika lövblås.

Ni kan läsa mer om experimentet i mitt inlägg ”Rätt ord och rätt begrepp på rätt plats” Men kortfattat – jag låg 8:a efter två veckor och söderströms hade inte lämnat +100.

Klart det är viktigt att ha rätt text på produkterna.

Efter denna texttext har bägge dessa undersidor fått en varsin länk ( i inlägget som jag refererar till ovan) och så här ser kurvorna ut.

 

Söderströms:

Söderströms

 

Lövblås.se

 

Lövblås.se

Länkkraften når helt klart fram till Söderströms men den tas inte emot av text som matchar. Experimentet kommer att fortgå med några andra steg men min poäng är här tydlig – Att ha rätt produkttext är extremt viktigt.

 

…Men kategoritexter viktigare

 

Många lägger därmed tid på att ordna sina produkttexter – men glömmer de viktigare kategoritexterna.

Det är nog inte speciellt många som söker på Husqvarna 536LiBX, vilket är den produkt som testet handlade om ovan. Det är betydligt fler som söker på Husqvarna Lövblås (110) eller lövblås (2400). Vilket ord eller begrepp bör man lägga fokus på?

Har senaste veckan skrivit produkttexter till batteridrivna motorsågar. Det är en bra början. Men ser man på sidan som visar alla batteridrivna motorsågar så finns inte någon kategoritext. Extremt få söker efter en speciell produkt. Fler söker efter batteridriven motorsåg (210) – ännu fler efter motorsåg (33100).

Så vilken text bör man i första hand lägga fokus?

Ska direkt säga att det inte bara är Söderströms jag sett detta fenomen hos. Kan ex visa Outdoorexperten och deras sida om kläder. Fler exempel kan visas.

 

Varför så vanligt?

 

Till största sannolikheten handlar det om vilket system som ligger till grunden för E-butiken. De som utvecklat systemet har helt enkelt inte tänkt på att skapa det helt och hållet SEO-vänligt. Ibland finns möjligheten men det är ytterst begränsad. (Kommer till det snart) Betyder det att det enbart är gamla system som har denna miss? Inte alls – även WooCommerce skulle kunna vara bättre utvecklad på denna punkt. Ska visa ett exempel därifrån.

 

Ex WooCommerce

 

Jag använder själv WooCommerce vissa sidor. En fördel med detta system är att man lätt kan lägga in text på varje kategori. Därmed blir det lättare att fånga upp Googles intresse. Problemet är att grundinställningarna gör att texten ska hamna före alla produkter. Det är väldigt användarvänligt eftersom besökaren då snabbt kan läsa en kort introducerade text till produkterna. MEN….problemet är att en läsvänlig text i toppen av en sidan inte kan vara mer än 50-70 ord. Sen ser det för tjockt ut.

Med andra ord – SEO-mässigt inte det helt önskvärt att kategoritexten kommer i toppen.

Jag har haft domänen i något år och nöjt mig med dessa korta beskrivningar. Till jag för ca en vecka sedan då jag fick veta hur man enkelt kunde lägga texten under bilderna och därmed skapa betydligt längre text.

För er som har WooCommerce och inte insett möjligheten. Här kommer lösningen.

Ladda in Code Snippets

Välj ”Add New” och döp den till vad som helst

Klistra in följande kod

” remove_action( ‘woocommerce_archive_description’, ‘woocommerce_taxonomy_archive_description’, 10 );

add_action( ‘woocommerce_after_shop_loop’, ‘woocommerce_taxonomy_archive_description’, 100 );

Save Change och Activate.

Klart.

Nu har kategoritexten flyttats från toppen till botten och det blir mer naturligt att skriva 300 ord istället för 50.

 

Varför kategoritexter?

 

Svaret är enkelt.

  1. Ge tydligare signal till Google vad sidan handlar om
  2. Fånga in extremt många fler longtails.
  3. Fokusera på orden som har fler sökningar än vad produkttexterna har

Själv har jag nu ca 70 kategoritexter framför mig att göra på Saccosäckar. Men jag litar på att dessa texter betalar sig i längden. Det är ju i alla fall det som mina texter är tänka att göra oavsett om jag använder dem själv eller säljer dem till mina kunder.

Om det är lönsamt att se över sina texter – Uppenbarligen, annars hade vi inte varit 2,5 personer på Skribentus som dagligen hjälper företag med det.