Canonical-taggen – essentiell inom sökoptimering

no duplicate content

Om Google hittar samma material på en eller flera sidor uppstår problemet med den ursprunglige upphovsmannen, vilket tyvärr innebär att fel sida kan tillskrivas materialets värde. Visst, där Google först hittar materialet anses ofta vara den ursprungliga källan, vilket dock inte är helt vattentätt. När Google hittar samma material på flera sidor benämns detta material ”duplicate content” – samma material som återfinns på flera olika sidor. Inte enbart olika hemsidor, doman1.se och doman2.se, kan ge upphov till duplicate content. Återfinns samma material på flera ställen inom din egna webbplats ger detta upphov till samma problem. Översättningar av material är tillika det duplicate content – innehållet är ju detsamma även om det är skrivet på ett annat språk. Har du på din webbplats använt dig av Google translate är det därför sannolikt att du bryter mot Googles riktlinjer.

Detta är viktigt inom sökoptimering eftersom du förmodligen ägnar mycket tid åt att framställa material, och därför att du i värsta fall bestraffas för kopierat material. För att motverka detta problem introducerade man för några år sedan en tag kallad ”rel=canonical”.

Kanoniska länkar finns till för att uppge materialets ursprungliga källa, ungefär som den hänvisning en fotnot utgör. Utan att tänka på det skapar flera sajtägare oavsiktligt duplicate content vilket inom sökoptimering är något du till varje pris måste undvika.

Betrakta följande urler:

http://sökoptimering.se
http://www.sökoptmering.se
http://www.sökoptimering.se/index.html

Som sajtägare tänker du förmodligen  – ”njae – de bör, utom i vissa fall, leda till samma sida”.
Problemet här är att innehållet, om du inte använder antigen en så kallad 301-redirect eller en kanonisk tag, de facto kommer återfinnas på tre olika sidor och således kunna ha tre olika källor. Lösningen är alltså att använda den kanoniska tagen, och nedan visas ett exempel från Googles hemsida

<link rel=”canonical” href=”http://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome” />

En snarlik lösning är det man kallar en 301-redirect som även används inom andra områden inom sökoptimering. Vi väljer dock att återkomma till denna senare.