Ordlista Sökoptimering

301 Redirect

Permanent redirect (vidarekoppling). Förändring av adress för en sida. Kan bland annat göras via PHP, ASP, direkt i servern eller via .htaccess-filen.

302 Redirect

Temporär redirect (vidarekoppling). Förändring av adress för en sida, fast bara temporär. Oftast inte att rekommendera inom SEO när man ska flytta en adress, utan då används med fördel 301 redirect. Kan bland annat göras via PHP, ASP, direkt i servern eller via .htaccess-filen.

Adsense

Googles kontextuella annonssystem för publishers. Analyserar innehållet på en sida och matchar sedan detta med riktade annonser.

Adwords

Googles Pay Per Click annonseringsprogram på Googles sökmotor. Det blåa fältet du ser ovanför och till höger om de organiska träfflistorna.

ALT-Text

En beskrivning av en bild som oftast inte visas för besökarna, om denne in för muspekaren över bilden. Information som är användbar för sökmotorer för att förstå vad en bild visar. Efterom sökmotorer inte kan se vad en bild föreställer är därför Alt-texten väldigt viktig, speciellt för bildsök.

Ankartext

Text som är på länkar. Sökmotorer använder ankartext/länktext för att kolla av relevansen på ankartexten och ser ifall det överensstämmer med innehållet dit den länkar. Sökmotorer kollar även av text som är närliggande ankartext.

Attribut

De olika elementen i HTML har olika attribut. Dessa attribut har i sin tur olika värden. Exempel: Jag har nu lagt in en bild på min sida med elementet img, attributet src med värdet minbild.jpg

Auktoritet (trust, link juice)

Mängden av värde/förtroende/aktoritet som en sajt har. Baseras på inkommande länkar, främst från andra auktoriteter, relevanta sajter.

Avstötning (bounce rate)

Procent av användarna som kommer in på en sida, men som sedan lämnar den utan att gå vidare till någon annan sida.

Besök

Mätning av den session som en användare/besökare är inne på en sajt. Ett besök kan bestå av flertalet sidvisningar. Ett begrepp som skiljer sig från unika besökare då en person kan göra två besök på en dag, en gång på förmiddagen, en gång på kvällen. Två besök har då gjorts, men bara en unik besökare den dagen.

Black Hat SEO

Sökmotoroptimerings-taktik som direkt strider mot sökmotorernas riktlinjer, såsom Google Webmaster Guidelines.

Blogg

Hemsida/sajt som visar innehåll i ett dagboksliknande format, dvs. kronologisk ordning. Bloggar är oftast kopplat till en enskild eller flera personer som skriver inom ett visst område. De flesta bloggar använder sig av CMS-verktyg såsom Blogger eller WordPress vilket gjort det populärt för personer utan direkt webbprogrammeringskunskap att enkelt framföra sina åsikter.

Click spam/click fraud

Klick på en PPC-annonsering eller liknande som används i syfte att manipulera placeringsordning av dessa annonser, eller utav olika ekonomiska skäl.

Cloaking

Metod inom sökmotoroptimering där det skapas ett annat innehåll för sökmotorerna än det som användarna ser. En klassisk Black hat-metod som oftast resulterar i avstängning (sk. virtual death penalty) från sökmotorerna såsom Google.

CMS

Content Management System Program/webblösningar såsom EPiServer och WordPress som gör det möjligt att ändra och definiera innehåll på ett effektivt och enkelt sätt. Kräver inga specifika kodningskunskaper, och är därför någonting som de flesta sajter idag är uppbyggda på.

Cookie

Fil som sparas på din dator eller servern till den sida som besöks. Används för att hämta information från besökaren.

CPA

(Cost per Action) är idag en av de vanligaste formerna för att ta betalt och köpa online annonsering. CPA indikerar att man bara betalar när något specifikt har hänt, som till exempel ett klick, en registrering eller en nedladdning. Google använder bland annat CPA i sitt AdSense-program

CPC

(Cost per Click) som namnet säger så betalar man för varje klick en onlinekampanj får. Det kan vara en sponsrad länk, en banner eller liknande. Mycket vanligt förekommande sätt att ta betalt för just Banners.

CPI

(Cost per Impression) är ett vanligt sätt att ta betalt för online annonsering som bland annat banners. Som annonsör så betalar man ett pris per antal visningar.

CPM

(Cost per Mille) eller CPT (Cost per Thousand) är vanligt sätt att mäta och räkna ut lönsamhet och kostnad för kampanjer. Trots Mille i namnet så är det tusental som mäts då Mille kommer från Latin och betyder just tusen. CPM används för att tala om vad det kostar att visa en kampanj per tusen ”personer”.

CPM

kampanjkostnad / (tittare el. besökare / 1000) = kostnad per tittare el. besökare

CSS

(Cascading Style Sheet).

CTR

(Click-through Rate) är ett sätt att mäta hur lönsam en online kampanj är. CTR får genom att dela antal användare som klickade på kampanjen med antalet visningar av samma kampanj. Om en kampanj visas 100 gånger och en person klickar på den så skulle CTR bli 1% (1 / 100).

Doorway page

En sida som är skapad för att skapa trafik från sökmotorer. En doorway page är en sida som vidarebefodrar användarna till den rätta/korrekta sidan. Däremot vidarekopplas inte sökmotorspindlarna, vilket gör detta till en metod som är en form av cloaking.

Duplicate content

Innehåll på en sida som är identisk eller snarlik en annan sida. Användandet av duplicate content gör att sökmotorerna ger dessa sidor väldigt lågt värde, till skillnad mot den sida som uppfattas som originalsidan.

E-handel (webbshop)

Sajt som säljer produkter/tjänster online.

Externlänk

Länk som länkar till en extern sajt/domän.

Feed/Flöde

Innehåll som oftast ges till användaren via XML-format. Gör det möjligt för användare och andra sidor att snappa upp och läsa innehåll i ex. en RSS-läsare såsom Google Reader.

First-party cookie

Mätning där besökarens cookie lagras på en specifik server som mäter trafiken (T ex. på Xtractors server).

Flash

Samlingsnamn för multimediatekniker utvecklat av Adobe (förut Macromedia). Populärt för att skapa animationer och interaktivitet på en sida i exempelvis i form av spel, guider, annonser mm. De flesta sökmotorer har problem att indexera innehåll i en flashfil.

Frames/ramar

En hemsida som är designad så att den består av två eller fler skilda dokument som syns samtidigt på ens skärm. Frames/ramar är inte bra utifrån sökbarhet och sökmotoroptimering eftersom sökmotorspindlarna oftast har problem att navigera igenom dessa.

Google dance

Den förändring i sökresultatet (SERP) som händer då Google gör en uppdatering på sin databas eller algoritm. Alternativt den tidsperiod då Googles index uppdateras, då de olika datacenterna har olika data. Skapar ibland frustration hos webmasters som under perioden kan halka ned i sökresultatet.

Grey hat

Sökmotoroptimerings-teknik som diskuteras ifall den oetisk eller etisk metod. I många fall resulterar inte gråzonsmetoder (grey hat) inte ett utkastande från sökmotorer, men allteftersom gråzonsmetoder upptäcks hamnar de efter uppdateringar från sökmotorerna under begreppet Black hat.

H-taggar (Head-taggar)

Samlingsnamn för de sex HTML-taggarna H1,H2,H3,H4,H5 & H6. Står för Heading och används för att definiera rubriker i HTML, och används även av sökmotorer för att skilja på rubriker och brödtext.

Hit/träff

Tidigare en standard inom webbstatistik, men används knappt längre som korrekt mätmetod, utan idag används sidvisningar (impressions, page views). En hit/träff registreras varje gång en server sänder ett objekt; en fil, pdf, bild, html, etc. Genom detta system så kan en sidvisning generera många träffar (hits).

Htaccess

Namnet på Apaches (HTTP:server) konfigureringsfil. Används ofta inom sökmotoroptimering för redirects och omskrivningar av URL-er, så att de blir sökmotorvänliga.

Indexerade sidor

Sidor på en sajt som blivit indexerade av en sökmotor.

Inlänk (ingående länk, inkommande länk)

Länk som kommer från en extern sajt till ens egen.

Innehåll (text, brödtext)

Del av en sida som är det som användarna ska läsa rent textmässigt. Precis som i vanliga artiklar och textredigering baseras hemsidor på samma princip, Titel, rubrik, ingress och brödtext.

Internlänk

Länk som länkar inom samma sajt/domän.

Joomla

En av världens populäraste Open Source CMS-lösningar/publiceringsverktyg.

Katalog

En sida som strukturerar och kategoriserar olika sidor. Yahoo directory, KTHNOCs katalog är exempel på detta.

Keyword (nyckelord/nyckelfras)

Det ord eller fras som användaren skriver in i en sökmotor. Således är det även ett begrepp som används för optimering av innehåll på en sajt.

Keyword density

Procentandel på ett specifikt nyckelord relaterat till den totala mängden ord på sidan. Är procentandelen på det specifika nyckelordet för högt är den en negativ faktor för ens sökresultat i sökmotorerna. Finns dock inget bevis på att en viss procentsats är optimal.

Keyword Research

Det jobb/arbete som läggs ned på att hitta de bästa och mest relevanta nyckelorden att fokusera på.

Keyword stuffing (keyword spam)

När man upprepar sina nyckelord för många gånger, för hög nyckelordsdensitet (keyword density).

Konvertering (conversion)

Uppmätning av ett mål på webbsidan. Ett online-köp, antal klick, registrering, nedladdning av PDF är exempel på konvertering.

Konverteringsgrad (conversion rate)

Procent av användarna som gör en konvertering.

Landningssida

Den sida som en besökare landar på när man klickar på en länk i sökresultatet (SERP).

Länk

En funktion på en sida som kan klickas på och gör att webbläsaren går vidare till en annan sida, eller annan del av sidan man är inne på.

Länkbete (link bait)

En sida, artikel, inlägg, video eller annat som är skapat för att attrahera så många inkommande länkar som möjligt. Går oftast hand i hand med social media och viral marknadsföring.

Länkbygge (link building)

Metod för att aktivt få inkommande länkar till en sajt/sida.

Länkkraft

Se Auktoritet.

Länkpartner

Två sajter som länkar till varandra.

Länkpopularitet

Ett begrepp för att se värde på en sjat baserat på det antal och den kvalitet på de sajter och länkar som länkar till en.

Länkspam (Kommentarspam)

Ej önskvärda länkar som exempelvis postas i användargenererat innehåll såsom bloggkommenterarer.

Long tail (långa svansen)

Då användare söker på flertalet ord och långa söksträngar, finns det ett begrepp som kallas för den ”långa svansen”. En metod och önskan bland många för att få trafik från en större mängd sökbegrepp. Exempel: ordet ”bredband” är en väldigt generell sökning, medan ”bredband adsl 24 mbit” är en mer specifik och sk. long tail-sökning. De flesta sökningar på sökmotorer är inom kategorin long tail. (Long tail är även ett generellt marknadsföringsbegrepp)

META-taggar

Funktioner innan för HEAD-sektionen på en HTML-sida som definierar information om sidan. Viss META-information såsom Title och META-description visas i sökresultaten, men är inte synligt på själva sidan.

Mikroblogg

Funktioner innan för HEAD-sektionen på en HTML-sida som definierar information om sidan. Viss META-information såsom Title och META-description visas i sökresultaten, men är inte synligt på själva sidan.

MSN/Live

Microsofts sökmotor som förut hette MSN Search, men numera kallar sig för Live. En av de tre stora tillsammans med Yahoo och Google.

Noarchive

META-tagg som gör att sökmotorer ej cachar sidan.

Nofollow

En funktion som finns innanför HEAD-delen på en sida eller på en individuell länk. Ett kommando som säger till sökmotorspindlarna att inte följa länkarna på den sidan alt. den specifika länken.

Page Rank (PR)

Ett värde mellan 0 och 10 som bl.a. utgår från länkpopularitet och länkauktoritet.

Portal

En sajt/webbtjänst som tillhandahåller en stor mängd funktioner för att få användarna att göra portalen till sin ”hemsida, home page”. Exempel på portaler är iGoogle, Spray, Yahoo och MSN.

PPA (Pay Per Action)

Väldigt likartat Pay Per Click, men där skillnaden är att publishers enbart får betalt när klicken resulterar i enkonvertering

PPC (Pay Per Click)

kontextuellt innehållsbaserad annonssystem där annonsörer betalar annonsörsförmedlare (ex. Google eller Yahoo) när en användare klickar på annonsen. Google AdWords är det mest välkända PPC-systemet och har i Sverige nästan blivit synonym med PPC som begrepp.

Redirect

Generellt begrepp på flertalet metoder, skapade för att ändra adressen på en landningssida, exempelvis då en sida bytt domän. De vanligaste metoderna är javascript, metarefresh, 302 och 301-redirect, där den senare är den oftast förekommande.

robots.txt

En fil i huvudkatalogen (root directory) på en sajt/domän som används för att förhindra, och kontrollera vilka sidor sökmotorer ej ska ha åtkomst till.

Sandlåda (Sandbox)

Omdiskuterat begrepp som syftar till att nyskapade sajter hamnar I Googles sk. “sandbox”. Detta för att förhindra dessa från att ranka väl i sökresultaten fram till en viss tidpunkt eller kriterier uppnåtts.

SEM

Förkortning på det begreppet Search Engine Marketing, sökmotormarknadsföring på svenska. SEM är ett samlat begrepp som innehåller syftar till att uppnå maximal synlighet av din webbplats i sökmotorer. SEM inkluderar således saker som sökmotoroptimering (SEO), PPC-annonsering och andra sökmotor-relaterade tjänster som syftar till att öka din synlighet och trafik till webbplatsen.

SEO

SEO är förkortningen på det engelska begreppet Search Engine Optimization, sökmotoroptimering eller sökoptimering på svenska. Benämning på den process som ökar trafiken till en sajt genom att öka sina placeringar på sökmotorerna. Arbetet med SEO är kombinationen av taktik och strategier som bl.a. inkluderar optimering av innehåll, utveckling & teknik, användarvänlighet, målgruppsanpassning, design, nyckelordsforskning, nyckelordsplacering, länkbygge, social & viral marknadsföring och andra online & offline-aktiviteter som syftar till ge mer avkastning i form av ökad organisk trafik från sökmotorer.

SERP (Search Engine Results Page; Sökresultat)

Resultatet du får av en sökning på ett sökbegrepp på en sökmotor.

Sidvisning. (Impression, page view)

Händelse då en besökare tittar på (laddar) en sida en gång.

Sitelinks

Djuplänkar du ibland ser i sökresultaten på Google under vissa sajter. Går att få upp till 8st, och går även att modifiera/blockera i Google Webmaster Tools.

Sitemap (webbkarta)

En sida eller grupp av sidor som länkar till varenda nåbar sida på en sajt, skapad för både användare men även för sökmotorspindlar för att dessa ska hitta samtliga sidor.

Sitemap (XML-baserda)

En variant av sitemap i XML-format som har stöd av samtliga större sökmotorer. Sitemap I XML-format är en fil som listar alla sidor på en sajt tillsammans med metadata för varje fil (senaste uppdatering, hur ofta ändras den, hur viktig den är jämfört med andra filer på sajten).

Social bokmärkessajt

En form av social media där användarnas bokmärken lagras på nätet och även kan göras publikt för andra.

Social marknadsföring (Social media marketing, SMM)

Marknadsföring via sociala medier.

Social media

Samlingsbegrepp för olika internetsajter & teknologier som används för att dela med sig information & åsikter. Bloggar, sociala nätverkssajter, bokmärkessajter, videosajter, sociala nyhetsportaler, mikrobloggar. Alla är exempel på social media.

Social nätverkssajt (community)

En social media-sajt med de primära karaktärsdragen är att användare kan nätverka tillsammans, dela innehåll & meddelanden. Sekundära funktioner brukar oftast vara kommentarsfunktioner, events, aktiviteter och ibland externa applikationer. Facebook, Myspace, LinkedIn & Bilddagboken är populära sociala nätverkssajter (communities).

Social nyhetsportal

En social media-sajt med de primära karaktärsdragen att användare kan dela med sig och kommentera innehåll och där det även är användarna påverka synligheten på dessa. Oftast kopplat till nyheter och buzz-information på nätet. Digg, Reddit & Yahoo Buzz är populära socala nyhetsportaler.

Sökmotor

Ett progam som söker efter dokument eller grupp av dokument som matchar det inslagna nyckelordet/frasen som en användare skriver in. Externa sökmotorer såsom Google, MSN Live och Yahoo är populära sökmotorer som eftersträvar att söka av all öppen information på webben.

Sökmotoroptimering

Se SEO.

Sökmotorvänlig webbdesign

Webbdesign som innebär att koden är optimerad på bästa möjliga sätt för sökmotorerna. Bra intern länkstruktur, URL-struktur underlättar för sökmotorerna, medan brutna länkar, frames, Javascript mm. gör det svårare för sökmotorerna. Sökmotorvänlig webbdesign skapas på ett sådant sätt att så många som möjligt av sökmotorernas kriterier uppfylls.

Spammare

En person som använder spam som metod för att marknadsföra sig eller sin produkt.

Spindel (spider, crawler, bot)

En specialiserad robot/bot som används av sökmotorerna för att hitta och lägga till sidor i deras index.

Textlänk (oftast kallad bara länk)

En enkelt länk i HTML (innanför <a>-taggarna i HTML-koden) som inte använder sig av javascript, flash eller annan specialkod.

Third-party cookie

Mätning där besökarens cookie lagras på den egna datorn. Nackdelen med detta är att många använder sig av automatisk bortrensning av cookies.

Tillbakalänk (inlänk, inkommande länk)

Länk till en sida som kommer från en annan sajt/sida.

Title

Tagg innan för HEAD-sektionen på en HTML-sida. Oftast kallad den abolut viktigaste HTML-taggen inom sökmotoroptimering. Title-taggen är den information som sökmotorer visar som huvudinformation i sökresultaten, och som även är den information som ses längst upp till vänster på webbläsaren.

Unik besökare

Definition på en besökare på en sajt. Definieras antingen genom IP-nummer eller genom cookies. Skillnaden mellan dessa två är att via cookie-baserad mätning mäts det utifrån varje dator som varit inne på en sajt, och inte bara genom varje IP-nummer. (Se mer under First-party cookie och Third-party cookie).

Universellt sök

Begrepp för att sökresultaten blir mer universella och inte enbart visar upp textbaserade sökresultat. I ett universellt sökresultat integreras oftast bildsök, nyhetssök, kartor, produktsök mm för att skapa så relevant information för användaren som möjligt.

Viral marknadsföring (Viral marketing)

Viral marknadsföring är ett samlingsnamn för marknadsförings-tekniker som syftar till att använda sociala medier och nätverk för varumärkesbyggande, ökad försäljning eller andra marknadsföringsmål, detta genom en viral provess där användarna, oftast utan incitament, sprider den vidare inom sin bekantskapskrets & sina nätverk. Kan även användas effektivt för att få många användare att länka till en specifik sajt, och har således starka kopplingar till länkbete (link bait)

Web 2.0

Begrepp för sajter/hemsidor som är byggt på användargenererat innehåll. Web 2.0-sajter är exempelvis Youtube, Wikipedia och Facebook.

Webbanalys (Web Analytics)

Metod för att mäta webbstatistik.

Webbstatistik

Statistik över besökarna på en sajt.

White hat

Sökmotoroptimerings-teknik som är helt etisk och följer sökmotorernas riktlinjer och försöker således inte ”manipulera” sökresultaten.

WordPress

En av världens största publiceringslösnignar (CMS) som främst används för bloggar, men även andra nyhetssajter.

Yahoo

Sökmotor och portal som är bland de största i Världen, USA i synnerhet. En av de tre stora tillsammans med MSN/Live och Google.