SeoTaktik – Om rätt nyckelord och nofollow

Vill du medelst sökoptimering ha trafik från sökmotorerna måste du naturligtvis inrikta dig på rätt keywords, nyckelord. Du måste optimera din hemsida för nyckelord med:

Tillräckligt mycket trafik.
Direkt anknytning till ditt innehåll.
Företrädesvis låg konkurrens, och med de nyckelord dina konkurrenter inte inriktar sig på.
Google avslöjar inte vilka keywords du ska sökoptimera för

Hemligheten bakom rätt keyword är att noga följa dina besökare och vad de verkligen söker efter. Människor använder inte samma tankesätt som sökmotorer utan logiska kopplingar. Genom att finna dessa logiska kopplingar och dina besökares behov kan du finna de nyckelord dina konkurrenter inriktar sig mot.

Tänk därefter på att skriva relevant och engagerande material förknippat med det du erbjuder. Ditt material måste här, på ett eller annat sätt, sälja in produkten eller budskapet hos besökaren. Det är ju trots allt människor, och inte sökmotorernas robotar, du skriver för. Sökoptimering är anpassar ditt material för robotar, men robotar har inga kreditkort, handlar inte och anmäler sig inte heller till nyhetsbrev – bara människor.
Nofollow-länkar

Med avseende på keywords är även de så kallade ankartexterna i dina länkar viktiga. Google och andra lägger stor vikt på dessa då de egentligen, mer än din hemsidas namn, beskriver vad din sida handlar om.

”läs om om sökoptimering här”

är bättre än:

”klicka här”

Med detta sagt är dock inte alla länkar likadana och förutom den ”normala” länken finns det även nofollow-länkar. Lite förenklat kan man säga att en nofollow-länk säger till Google att ”ok det här materialet finns här, men jag vill egentligen inte tillskriva det något större värde”. Således är nofollow-länkar inte heller av något värde för dig – nofollow-länken får dig inte att ranka högre för det keyword du sökoptimerar för. Fokusera istället på att skaffa dig länkar som avsändaren tillskriver ett värde – något som är läsvärt och kan ge besökaren ytterligare information.

Benämningen nofollow, eller rel=”nofollow” som den skrivs i kod, kommer av det faktum att Googles sökspindlar, på din rekommendation, väljer att inte följa länken.

Vanligtvis ser en länk ut så här:

<a href=”http://hemsida.se”>Hemsidans Ankartext</a>

Vill man å andra sidan lägga till nofollow-taggen skriver man istället så här:

<a href=”http://hemsida.se” rel=”nofollow”>Hemsidans Ankartext</a>

Nofollow är A och O inom sökoptimering och mer information går att finna på Wikipedia och W3C.