Sökbeteende på nätet

En av de största poängerna med ”sökoptimering är chansen att marknadsföra din produkt just när en kund aktivt söker efter denna”. Genom att analysera de olika sökord besökaren användaren kan man även förutse kundens ”intent” – vad den har för avsikt att göra och var den befinner sig i köpfasen.

  • Vet kunden redan vad den letar eller söker den enbart allmän information?
  • Har kunden kommit så långt att den försöker välja mellan ett antal produkter?
  • Är allt som återstår ett klick på köpknappen hos rätt leverantör?

Inte sällan är det även så att det två stegen ovan redan klarats av, kanske inte på internet men i den riktiga världen. Kunden har besökt en lokal försäljare, testat, men väljer nu att köpa på internet där priserna oftast är lägre.

Vi återkommer inom kort med mer tips om sökoptimering och folks beteende på nätet.