Sökoptimering – taktik för länkbygge del I

Är du verksam inom sökoptimering är det av yttersta vikt att du känner till hur man bygger länkar, och sätt att bygga länkar på – det finns det många.
Vi kommer här lista några av de kraftfullaste sätten att få gratis länkar på. Ha i åtanke att sökmotoroptimering är föränderlig och att dess spelregler ständigt ändras. Det som fungerar idag fungerar kanske inte imorgon, eller kanske av Google anses vara spam.

 

Skapa en Blogg

Att sätta upp en blogg, skriva texter och länka ut till andra sidor är den vanligaste formen av sökoptimering. Som alltid annars är kvalitén på materialet här av yttersta vikt. Sökoptimeraren ska inte bygga för Google, utan för besökarna. Se till att din sida har en s.k RSS-feed.

 

Be andra om länkar

Inte sällan inom sökmotoroptimering ber man en annan sökmotoroptimerare om en länk, och om inte annat kanske man byter eller rentav betalar för den.

Tillvägagångssätt:

  • Har du kunder? Fråga om de vill länka till din sida.
  • Vänner och bekanta; har de hemsidor?
  • Skriv till andra bloggar inom samma ämne och fråga om de vill skriva om din sida/produkt.

Tänk på att en länk oftast är betydligt mycket mer värdefull om den kommer från en sida vars ämne är relaterat till ditt eget. En länk från en sida om bilar till en om bullbak betyder mindre än en dito från en sida om bakmaskiner.

 

Spionera på dina konkurrenter

Ett av de mest betydelsefulla elementen inom sökoptimering är din konkurrentanalys. Varifrån får de sina länkar och hur har de fått dem?

 

Inkludera din sida i kataloger

Ett vanligt sätt att skaffa sig länkar är genom så kallade ”directories”, kataloger med länkar till olika sidor. Dessvärre finns det väldigt få svenska kataloger av bättre kvalitet. Menar man allvar med sin sökoptimering kan man dock försöka få sin sida inkluderad i Dmoz (länk), vilket dessväre är svårt.

 

Pressreleaser

I pressreleaser kan du ofta inkludera en eller två länkar om ditt företag eller produkt. Google blir emellertid allt mera strikta vad det gäller aktivt länkbygge och den här metoden är den som senast fått stryka på foten.

 

Artikelsidor

Utomlands är det vanligt med article directories och några av de större, t.ex ezinerarticles, innehåller hundratusentals av artiklar om allt mellan himmel och jord. Tanken är alltså att skriva en artikel om det ämne vilket man sökmotoroptimerar för, för att på så sätt skaffa sig länkar. Precis som med pressreleaser ser inte Google inte på det här med blida ögon. Antalet svenska artikelkataloger är dessutom väldigt få.

 

Gästförfattare

Ytterligare ett vanligt sätt att skaffa sig länkar på. Idén är att man skriver en artikel och publicerar denna på någon annans hemsida, t.ex en blog. Som tack får man inkludera några länkar till sin egna sida i texten. Sökoptimering är en tuff bransch vilket resulterade i tusentals bloggar enbart med avsikten att sälja gästposter skapades. Under 2013-2014 satte dock Google, som vanligt, P för det senare. Gästbloggande är alltjämt effektivt om det görs med måtta, på relevanta sidor och med högkvalitativt material.

Noviser inom sökoptimering missförstår i regel detta. Detta är inte länkarna, utan de irrelevanta dito, som är problemet.

Intervjuer

En metod nära besläktad med gästförfattande. Huvudsaken är här återigen relevans och kvalité.

Mer om sökoptimering och länkbygge i del II